VROZENÉ REFLEXY A JEJICH VLIV NA KOJENÍ

17.08.2019

Každé miminko se rodí se schopností se kojit. Jen mu k tomu musíme vytvořit ty správné podmínky. 

Suzanne Colson v roce 2007 popsala ve své studii tzv. přirozené kojení, neboli kojení v "savčí" poloze. Bylo identifikováno asi 20 vrozených reflexů. My si popíšeme 3 nejdůležitější a povíme si, jaký vliv mají na kojení a co mohou způsobit v "nesprávné" poloze.

1. Crowling

Máchání rukama a nohama a nekontrolované pohyby. To vše je vrozený reflex zvaný kraulování. Slouží k tomu, aby se miminko samo doplazilo k matčinu prsu, aby našlo stabilitu a mohlo se kojit.

2. Klování

Zvedání hlavičky a následné spadnutí zpět - jako by kloval datel. Tímto reflexem se miminko snaží dostat na prso, aby se mohlo přisát.

3. Otáčení hlavičky, otevírání pusinky, olizování ručiček

Hned 3 věci najednou. Někdy jdou postupně za sebou, někdy se překrývají a někdy se dějí zároveň. Miminko tyto reflexy projevuje těsně před tím, než se přisaje. Je to vlastně taková příprava a "nácvik" přisátí se.


Všechny tyto vrozené reflexy miminko projeví obvykle pouze na těle matky. A vedou k jedné jediné věci - a to ke kojení. Pokud miminko položíte na bříško na zem, toto neudělá. To dokazuje to, že miminko je a potřebuje být při kojení aktivní.


Jak vrozené reflexy ovlivňují kojení?

Všechny výše zmíněné reflexy nejlépe fungují v tzv. "savčí" poloze. Miminko je vertikálně na mamince, která může ležet, pololežet, polosedět, někdy i skoro sedět. Prostě tak, aby to bylo mamince i miminku pohodlné.


Pokud ale miminko dáme do klasické horizontální polohy, kdy se maminka nad miminko naklání, můžou reflexy vypadat úplně jinak. Miminko se od prsa odtrhává, odklání, dělá "nenene". Vypadá to, jakože prso odmítá a nechce ho. Je to ale pouze nepochopení jeho vrozeného chování. V horizontální poloze toto chování vypadá jako odmítání, ve vertikální (savčí) je to hledání a snaha o přisátí.


Tímto nechceme říci, že pouze savčí poloha je ta správná poloha ke kojení. Každá maminka si najde takovou polohu, která jí a miminku nejvíce vyhovuje. Pokud je vám nejvíce příjemná horizontální poloha, miminko se v ní bez problémů kojí, pokračujte v tom. Savčí poloha ale většinou dokáže vyřešit problémy s nepřisáváním se a odtrháváním od prsa. Nepochopení vrozených reflexů ale nemusí být jediným důvodem, proč tyto potíže nastanou. Může jimi být například potřeba vylučovat, teplotní diskomfort, bolesti bříška a spoustu dalšího. 

O tomto všem si povídáme na našem kurzu "Co vám o kojení neřekli?" nebo si můžete zakoupit náš VIDEOKURZ a absolvovat ho z pohodlí domova.